O Kancelarii Notarialnej Macieja Hasiaka i Magdaleny Rodzik

Kancelaria Notarialna prowadzona jest przez notariusza Macieja Hasiaka, który został powołany na to stanowisko po odbyciu aplikacji notarialnej oraz pełnej asesury notarialnej decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku oraz przez notariusz Magdalenę Rodzik, która została powołana na to stanowisko po odbyciu aplikacji notarialnej oraz pełnej asesury notarialnej decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2012 roku.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. Sporządza akty notarialne, min.: umowy zbycia nieruchomości, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie.
  2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.
  3. Sporządza poświadczenia, min.: poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem.
  4. Doręcza oświadczenia.
  5. Spisuje protokoły.
  6. Sporządza protesty weksli i czeków.
  7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.
  8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
  9. Sporządza na żądanie stron projekty umów i oświadczeń oraz innych dokumentów.
  10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Maciej Hasiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie,

Aplikacja notarialna i asesura notarialna odbyta w Kancelarii Notarialnej w Wolsztynie,

  • od kwietnia 2013 roku notariusz w Kołobrzegu.

Magdalena Rodzik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie,

Aplikacja notarialna odbyta w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim, asesura notarialna odbyta w Kancelarii Notarialnej w Skwierzynie,

  • od września 2012 roku notariusz w Gorzowie Wielkopolskim
  • od kwietnia 2022 roku notariusz w Kołobrzegu.
  • Formularz kontaktowy
    Formularz kontaktowy
Script logo